Stocks-AFG-American Financial Group Inc

AFG American Financial Group Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: American Financial Group Incs inntekter increased per 7.51% og utgjorde 7.04B. Nettoinntekt decreased per 16.93% til 898.00M. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra 23.31 til 10.53.
AFGs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
N/A
Netto fortjenestemargin
11.87%
Driftsmargin
13.79%
Avkastning
11.54%