Stocks-AI.PA-Air Liquide SA

AI.PA Air Liquide SA

150.96 0.59 (0.39%)
Priser fra Xignite, i EUR Markedet stengt
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/3/2013, var Air Liquide SAs inntekter decreased per 7.33% og utgjorde 3.70B. Nettoinntekt decreased per NaN til N/A. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra N/A til N/A.
AI.PAs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
29.04%
Netto fortjenestemargin
10.48%
Driftsmargin
16.24%
Avkastning
7.63%