Stocks-AKZA.NV-Akzo Nobel NV

AKZA.NV Akzo Nobel NV

70.60 1.18 (1.70%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Akzo Nobel NVs inntekter increased per 13.13% og utgjorde 10.85B. Nettoinntekt decreased per 54.83% til 388.00M. Netto aktiva decreased per 19.30% til 4.55B og EPS decreased fra 4.48 til 2.01.
AKZA.NVs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
36.78%
Netto fortjenestemargin
5.86%
Driftsmargin
6.79%
Avkastning
6.48%