Stocks-ALL-Allstate Corp

ALL Allstate Corp

112.54 3.34 (3.06%)
Forsinkede priser fra NASDAQ, i USD Markedet stengt
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/12/2022, var Allstate Corps inntekter increased per 3.32% og utgjorde 13.65B. Nettoinntekt increased per 55.64% til -303.00M. Netto aktiva decreased per 1.20% til 17.35B og EPS increased fra -2.58 til -1.17.
ALLs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
N/A
Netto fortjenestemargin
6.66%
Driftsmargin
-2.86%
Avkastning
7.82%