Stocks-AML.L-Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC

AML.L Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC

0 0 (0%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Aston Martin Lagonda Global Holdings PLCs inntekter increased per 26.13% og utgjorde 1.38B. Nettoinntekt decreased per 178.76% til -527.70M. Netto aktiva increased per 16.97% til 772.50M og EPS increased fra -1.66 til -1.24.
AML.Ls investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
10.20%
Netto fortjenestemargin
-34.30%
Driftsmargin
-8.69%
Avkastning
-17.61%