Stocks-AMWL-American Well Corp

AMWL American Well Corp

1.07 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: American Well Corps inntekter increased per 9.65% og utgjorde 277.19M. Nettoinntekt decreased per 53.90% til -272.07M. Netto aktiva decreased per 14.04% til 1.08B og EPS decreased fra -0.69 til -0.99.
AMWLs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
27.97%
Netto fortjenestemargin
-79.35%
Driftsmargin
-95.28%
Avkastning
-20.50%