Stocks-AMX-America Movil, S.A.B. de C.V.-ADR

AMX America Movil, S.A.B. de C.V.-ADR

17.98 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: America Movil, S.A.B. de C.V.-ADRs inntekter decreased per 0.47% og utgjorde 41.97B. Nettoinntekt increased per 19.22% til 4.38B. Netto aktiva increased per 0.47% til 22.47B og EPS decreased fra N/A til N/A.
AMXs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
42.55%
Netto fortjenestemargin
7.08%
Driftsmargin
21.43%
Avkastning
7.24%