Stocks-ANSS-ANSYS

ANSS ANSYS

317.37 6.54 (2.10%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: ANSYSs inntekter increased per 8.33% og utgjorde 2.07B. Nettoinntekt increased per 15.20% til 523.71M. Netto aktiva increased per 8.51% til 4.87B og EPS increased fra 5.16 til 5.99.
ANSSs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
87.22%
Netto fortjenestemargin
27.44%
Driftsmargin
28.31%
Avkastning
10.70%