Stocks-APD-Air Products & Chemicals Inc

APD Air Products & Chemicals Inc

306.10 2.97 (0.98%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 30/9/2022: Air Products & Chemicals Incs inntekter increased per 23.01% og utgjorde 12.70B. Nettoinntekt increased per 10.24% til 2.25B. Netto aktiva decreased per 2.74% til 13.70B og EPS increased fra 9.43 til 10.14.
APDs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
28.77%
Netto fortjenestemargin
18.96%
Driftsmargin
20.60%
Avkastning
10.50%