Stocks-APH-Amphenol Corporation

APH Amphenol Corporation

76.77 0.16 (0.21%)
Forsinkede priser fra NASDAQ, i USD Markedet stengt
Investere
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/3/2023, var Amphenol Corporations inntekter decreased per 8.19% og utgjorde 2.97B. Nettoinntekt decreased per 13.37% til 442.70M. Netto aktiva increased per 4.12% til 7.39B og EPS decreased fra 0.82 til 0.71.
APHs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
31.99%
Netto fortjenestemargin
14.45%
Driftsmargin
20.68%
Avkastning
15.09%