Stocks-ARCC-Ares Capital Corp

ARCC Ares Capital Corp

19.94 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Ares Capital Corps inntekter increased per 4.35% og utgjorde 2.18B. Nettoinntekt decreased per 61.71% til 600.00M. Netto aktiva increased per 7.75% til 9.56B og EPS decreased fra 3.51 til 1.19.
ARCCs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
66.70%
Netto fortjenestemargin
54.33%
Driftsmargin
109.35%
Avkastning
5.41%