Stocks-ATADL.L-Tatneft OAO-ADR

ATADL.L Tatneft OAO-ADR

2.00 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Tatneft OAO-ADRs inntekter increased per 35.24% og utgjorde 23.52B. Nettoinntekt increased per 58.58% til 4.28B. Netto aktiva increased per 20.37% til 15.53B og EPS increased fra 7.18 til 11.49.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning