Stocks-AVTR-Avantor Inc

AVTR Avantor Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Avantor Incs inntekter increased per 1.71% og utgjorde 7.51B. Nettoinntekt increased per 19.89% til 686.50M. Netto aktiva decreased per NaN til 4.86B og EPS decreased fra N/A til 1.01.
AVTRs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
34.21%
Netto fortjenestemargin
4.84%
Driftsmargin
13.60%
Avkastning
3.36%