Stocks-AXON-Axon Enterprise Inc

AXON Axon Enterprise Inc

212.51 2.65 (1.26%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Axon Enterprise Incs inntekter increased per 37.82% og utgjorde 1.19B. Nettoinntekt increased per 345.16% til 147.14M. Netto aktiva increased per 21.06% til 1.27B og EPS increased fra -0.91 til 2.03.
AXONs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
61.16%
Netto fortjenestemargin
2.46%
Driftsmargin
8.17%
Avkastning
1.61%