Stocks-AYI-Acuity Brands Inc.

AYI Acuity Brands Inc.

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/8/2023: Acuity Brands Inc.s inntekter decreased per 1.35% og utgjorde 3.95B. Nettoinntekt decreased per 9.90% til 346.00M. Netto aktiva increased per 5.42% til 2.02B og EPS decreased fra 11.08 til 10.76.
AYIs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
43.37%
Netto fortjenestemargin
8.73%
Driftsmargin
13.41%
Avkastning
13.00%