Stocks-AZM.MI-Azimut Holding

AZM.MI Azimut Holding

21.200 0.170 (0.81%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Azimut Holdings inntekter decreased per 7.87% og utgjorde 1.22B. Nettoinntekt decreased per 30.91% til 422.91M. Netto aktiva increased per 18.89% til 1.43B og EPS decreased fra N/A til 2.89.
AZM.MIs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
69.33%
Netto fortjenestemargin
27.62%
Driftsmargin
48.36%
Avkastning
21.38%