Stocks-BAG.L-A.G. Barr PLC

BAG.L A.G. Barr PLC

484.77 2.00 (0.41%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/1/2023: A.G. Barr PLCs inntekter increased per 18.24% og utgjorde 317.60M. Nettoinntekt increased per 21.51% til 33.90M. Netto aktiva increased per 8.30% til 268.80M og EPS increased fra 0.25 til 0.30.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning