Stocks-BAX-Baxter International Inc

BAX Baxter International Inc

40.35 -0.18 (-0.45%)
Forsinkede priser fra NASDAQ, i USD Markedet er åpent
Investere
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/12/2022, var Baxter International Incs inntekter increased per 3.02% og utgjorde 3.89B. Nettoinntekt increased per 106.31% til 185.00M. Netto aktiva increased per 5.66% til 5.90B og EPS increased fra -5.83 til 0.36.
BAXs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
36.80%
Netto fortjenestemargin
4.03%
Driftsmargin
10.83%
Avkastning
4.34%