Stocks-BC-Brunswick Corp

BC Brunswick Corp

84.04 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2023: Brunswick Corps inntekter decreased per 6.03% og utgjorde 6.40B. Nettoinntekt decreased per 36.50% til 432.60M. Netto aktiva increased per 2.21% til 2.09B og EPS decreased fra 9.00 til 5.96.
BCs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
30.22%
Netto fortjenestemargin
7.26%
Driftsmargin
12.18%
Avkastning
11.54%