Stocks-BC-Brunswick Corp

BC Brunswick Corp

77.43 1.44 (1.90%)
Forsinkede priser fra NASDAQ, i USD Markedet er åpent
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/12/2022, var Brunswick Corps inntekter decreased per 6.80% og utgjorde 1.58B. Nettoinntekt decreased per 16.59% til 140.30M. Netto aktiva increased per 2.06% til 2.04B og EPS decreased fra 2.20 til 1.95.
BCs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
27.13%
Netto fortjenestemargin
7.14%
Driftsmargin
13.84%
Avkastning
11.24%