Stocks-BC8.DE-Bechtle AG

BC8.DE Bechtle AG

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Bechtle AGs inntekter decreased per 3.55% og utgjorde 6.03B. Nettoinntekt decreased per NaN til 251.12M. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra N/A til N/A.
BC8.DEs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
17.68%
Netto fortjenestemargin
3.88%
Driftsmargin
5.12%
Avkastning
12.37%