Stocks-BDX-Becton Dickinson & Co.

BDX Becton Dickinson & Co.

238.68 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 30/9/2023: Becton Dickinson & Co.s inntekter increased per 2.66% og utgjorde 19.37B. Nettoinntekt decreased per 6.42% til 1.53B. Netto aktiva increased per 1.96% til 25.80B og EPS decreased fra 5.88 til 4.94.
BDXs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
41.37%
Netto fortjenestemargin
6.33%
Driftsmargin
11.83%
Avkastning
2.90%