Stocks-BESI.NV-BE Semiconductor Industries NV

BESI.NV BE Semiconductor Industries NV

0 0 (0%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: BE Semiconductor Industries NVs inntekter decreased per 3.53% og utgjorde 722.87M. Nettoinntekt decreased per 14.79% til 240.65M. Netto aktiva increased per 1.50% til 628.54M og EPS decreased fra 3.39 til 2.90.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning