Stocks-BFAM-Bright Horizons Family Solutions

BFAM Bright Horizons Family Solutions

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Bright Horizons Family Solutionss inntekter increased per 15.11% og utgjorde 2.02B. Nettoinntekt increased per 14.45% til 80.64M. Netto aktiva decreased per 8.38% til 1.08B og EPS increased fra 1.15 til 1.37.
BFAMs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
18.31%
Netto fortjenestemargin
4.61%
Driftsmargin
5.05%
Avkastning
3.21%