Stocks-BGN.MI-Banca Generali

BGN.MI Banca Generali

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Banca Generalis inntekter decreased per NaN og utgjorde N/A. Nettoinntekt decreased per 23.15% til 248.30M. Netto aktiva decreased per NaN til 1.02B og EPS decreased fra N/A til N/A.
BGN.MIs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
N/A
Netto fortjenestemargin
24.24%
Driftsmargin
28.24%
Avkastning
18.25%