Stocks-BHF-Brighthouse Financial Inc

BHF Brighthouse Financial Inc

42.04 -0.61 (-1.44%)
Forsinkede priser fra NASDAQ, i USD Markedet er åpent
Investere
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/12/2022, var Brighthouse Financial Incs inntekter decreased per 69.37% og utgjorde 454.00M. Nettoinntekt decreased per 39.26% til -940.00M. Netto aktiva increased per 2.70% til 6.04B og EPS decreased fra -9.76 til -14.16.
BHFs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
N/A
Netto fortjenestemargin
-3.11%
Driftsmargin
-0.22%
Avkastning
-0.84%