Stocks-BHF-Brighthouse Financial Inc

BHF Brighthouse Financial Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Brighthouse Financial Incs inntekter increased per 18.64% og utgjorde 8.47B. Nettoinntekt increased per 109.71% til 10.00M. Netto aktiva decreased per 62.74% til 6.04B og EPS increased fra -2.33 til -1.36.
BHFs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
N/A
Netto fortjenestemargin
-6.31%
Driftsmargin
-46.39%
Avkastning
-2.26%