Stocks-BHP.L-BHP Group Ltd

BHP.L BHP Group Ltd

2358.96 105.84 (4.70%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 30/6/2023: BHP Group Ltd s inntekter decreased per 8.65% og utgjorde 44.74B. Nettoinntekt decreased per 29.34% til 11.91B. Netto aktiva decreased per 4.94% til 38.17B og EPS decreased fra 4.58 til 2.12.
BHP.Ls investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
41.01%
Netto fortjenestemargin
22.68%
Driftsmargin
41.01%
Avkastning
18.92%