Stocks-BIIB-Biogen Inc

BIIB Biogen Inc

245.55 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Biogen Incs inntekter decreased per 7.36% og utgjorde 10.17B. Nettoinntekt increased per 71.58% til 2.96B. Netto aktiva increased per 22.16% til 13.39B og EPS increased fra 10.40 til 20.87.
BIIBs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
67.95%
Netto fortjenestemargin
31.49%
Driftsmargin
17.89%
Avkastning
19.51%