Stocks-BILI-Bilibili-ADR

BILI Bilibili-ADR

22.18 -0.16 (-0.72%)
Forsinkede priser fra NASDAQ, i USD Markedet stengt
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/12/2022, var Bilibili-ADRs inntekter increased per 2.10% og utgjorde 863.15M. Nettoinntekt increased per 15.99% til -210.37M. Netto aktiva decreased per 6.03% til 2.19B og EPS increased fra -0.63 til -0.53.
BILIs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
18.38%
Netto fortjenestemargin
-22.93%
Driftsmargin
-38.24%
Avkastning
-17.73%