Stocks-BKD-Brookdale Senior Living Inc

BKD Brookdale Senior Living Inc

4.01 0.03 (0.75%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Brookdale Senior Living Incs inntekter increased per 2.43% og utgjorde 2.83B. Nettoinntekt decreased per 139.87% til -238.34M. Netto aktiva decreased per 16.50% til 584.15M og EPS decreased fra -0.54 til -1.25.
BKDs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
12.07%
Netto fortjenestemargin
-5.59%
Driftsmargin
0.23%
Avkastning
-3.92%