Stocks-BKG.L-Berkeley Group Holdings PLC

BKG.L Berkeley Group Holdings PLC

4140.78 37.94 (0.92%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 30/4/2023: Berkeley Group Holdings PLCs inntekter increased per 8.61% og utgjorde 2.55B. Nettoinntekt decreased per 3.46% til 465.70M. Netto aktiva increased per 6.26% til 3.33B og EPS increased fra 4.11 til 4.23.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning