Stocks-BKNG-Booking Holdings Inc

BKNG Booking Holdings Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Booking Holdings Incs inntekter increased per 55.96% og utgjorde 17.09B. Nettoinntekt increased per 162.49% til 3.06B. Netto aktiva decreased per 54.97% til 2.78B og EPS increased fra 28.17 til 76.35.
BKNGs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
96.83%
Netto fortjenestemargin
15.42%
Driftsmargin
30.71%
Avkastning
15.62%