Stocks-BLND.L-British Land

BLND.L British Land

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/3/2023: British Lands inntekter increased per 2.44% og utgjorde 420.00M. Nettoinntekt decreased per 208.23% til -1.04B. Netto aktiva decreased per 17.94% til 5.53B og EPS decreased fra 1.03 til -1.12.
BLND.Ls investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
75.13%
Netto fortjenestemargin
-86.63%
Driftsmargin
51.96%
Avkastning
-5.73%