Stocks-BMY-Bristol-Myers Squibb Co

BMY Bristol-Myers Squibb Co

49.26 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2023: Bristol-Myers Squibb Cos inntekter decreased per 2.50% og utgjorde 45.01B. Nettoinntekt increased per 26.71% til 8.04B. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS increased fra 2.95 til 3.86.
BMYs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
77.73%
Netto fortjenestemargin
7.71%
Driftsmargin
18.78%
Avkastning
2.94%