Stocks-BNS-The Bank of Nova Scotia

BNS The Bank of Nova Scotia

46.69 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/10/2023: The Bank of Nova Scotias inntekter decreased per NaN og utgjorde N/A. Nettoinntekt decreased per 29.34% til 5.58B. Netto aktiva increased per 3.41% til 56.67B og EPS decreased fra 6.23 til 4.29.
BNSs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
N/A
Netto fortjenestemargin
18.41%
Driftsmargin
12.44%
Avkastning
7.30%