Stocks-BOOT-Boot Barn Holdings Inc

BOOT Boot Barn Holdings Inc

88.74 3.40 (3.98%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/3/2023: Boot Barn Holdings Incs inntekter increased per 11.38% og utgjorde 1.66B. Nettoinntekt decreased per 11.38% til 170.55M. Netto aktiva decreased per NaN til 776.45M og EPS decreased fra N/A til 5.62.
BOOTs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
36.69%
Netto fortjenestemargin
8.11%
Driftsmargin
13.47%
Avkastning
12.78%