Stocks-BRE.MI-Brembo

BRE.MI Brembo

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Brembos inntekter increased per 30.65% og utgjorde 3.63B. Nettoinntekt increased per 36.11% til 294.00M. Netto aktiva increased per 8.40% til 1.95B og EPS increased fra 0.67 til 0.90.
BRE.MIs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
28.91%
Netto fortjenestemargin
7.80%
Driftsmargin
9.85%
Avkastning
10.06%