Stocks-BRK.B-Berkshire Hathaway Inc

BRK.B Berkshire Hathaway Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Berkshire Hathaway Incs inntekter decreased per NaN og utgjorde N/A. Nettoinntekt decreased per 125.13% til -22.82B. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra N/A til -10.36.
BRK.Bs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
19.66%
Netto fortjenestemargin
18.56%
Driftsmargin
13.17%
Avkastning
8.42%