Stocks-BSBR-Banco Santander Brasil SA

BSBR Banco Santander Brasil SA

5.56 0.09 (1.65%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Banco Santander Brasil SAs inntekter decreased per NaN og utgjorde N/A. Nettoinntekt decreased per 3.71% til 2.78B. Netto aktiva increased per 10.18% til 20.96B og EPS decreased fra N/A til N/A.
BSBRs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
N/A
Netto fortjenestemargin
15.41%
Driftsmargin
6.70%
Avkastning
5.07%