Stocks-BURL-Burlington Stores Inc

BURL Burlington Stores Inc

150.68 2.89 (1.96%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/1/2023: Burlington Stores Incs inntekter decreased per 6.65% og utgjorde 8.70B. Nettoinntekt decreased per 43.71% til 230.12M. Netto aktiva decreased per NaN til 794.91M og EPS decreased fra N/A til 3.49.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning