Stocks-BVI.PA-Bureau Veritas SA

BVI.PA Bureau Veritas SA

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Bureau Veritas SAs inntekter increased per 13.44% og utgjorde 5.65B. Nettoinntekt increased per 8.61% til 484.60M. Netto aktiva increased per 12.94% til 1.93B og EPS increased fra 0.92 til 1.02.
BVI.PAs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
22.73%
Netto fortjenestemargin
6.66%
Driftsmargin
13.63%
Avkastning
8.01%