Stocks-BXMT-Blackstone Mortgage Trust Inc

BXMT Blackstone Mortgage Trust Inc

19.03 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Blackstone Mortgage Trust Incs inntekter increased per 55.60% og utgjorde 1.32B. Nettoinntekt decreased per 40.55% til 251.06M. Netto aktiva decreased per 1.61% til 4.54B og EPS decreased fra 2.77 til 1.46.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning