Stocks-BYD-Boyd Gaming

BYD Boyd Gaming

59.55 -0.41 (-0.68%)
Forsinkede priser fra NASDAQ, i USD Markedet er åpent
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/12/2022, var Boyd Gamings inntekter increased per 5.20% og utgjorde 922.92M. Nettoinntekt increased per 9.99% til 172.68M. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS increased fra 1.46 til 1.63.
BYDs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
48.71%
Netto fortjenestemargin
6.93%
Driftsmargin
28.39%
Avkastning
4.65%