Stocks-CAP.PA-Capgemini SE

CAP.PA Capgemini SE

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Capgemini SEs inntekter increased per 21.12% og utgjorde 22.00B. Nettoinntekt increased per 33.74% til 1.55B. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS increased fra 6.66 til 8.79.
CAP.PAs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
25.94%
Netto fortjenestemargin
6.38%
Driftsmargin
12.53%
Avkastning
7.83%