Stocks-CBK.DE-Commerzbank AG

CBK.DE Commerzbank AG

9.904 0.124 (1.27%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Commerzbank AGs inntekter decreased per NaN og utgjorde N/A. Nettoinntekt increased per 294.62% til 1.39B. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra N/A til N/A.
CBK.DEs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
N/A
Netto fortjenestemargin
-0.60%
Driftsmargin
14.12%
Avkastning
0.07%