Stocks-CCC.L-Computacenter PLC

CCC.L Computacenter PLC

2907.63 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Computacenter PLCs inntekter decreased per 3.80% og utgjorde 6.47B. Nettoinntekt decreased per 1.23% til 184.20M. Netto aktiva increased per 17.08% til 872.00M og EPS decreased fra 1.61 til 1.59.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning