Stocks-CEVA-Ceva Inc.

CEVA Ceva Inc.

19.47 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Ceva Inc.s inntekter increased per 9.73% og utgjorde 134.65M. Nettoinntekt decreased per 5,954.29% til -23.18M. Netto aktiva decreased per 6.45% til 258.87M og EPS decreased fra 0.02 til -1.00.
CEVAs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
81.88%
Netto fortjenestemargin
-4.81%
Driftsmargin
-13.68%
Avkastning
-2.37%