Stocks-CHDN-Churchill Downs Inc.

CHDN Churchill Downs Inc.

120.83 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Churchill Downs Inc.s inntekter increased per 13.31% og utgjorde 1.81B. Nettoinntekt increased per 76.40% til 439.40M. Netto aktiva decreased per NaN til 551.50M og EPS decreased fra N/A til 11.42.
CHDNs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
32.18%
Netto fortjenestemargin
12.92%
Driftsmargin
23.69%
Avkastning
6.76%