Stocks-CHH-Choice Hotels International Inc

CHH Choice Hotels International Inc

120.99 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Choice Hotels International Incs inntekter increased per 31.11% og utgjorde 1.40B. Nettoinntekt increased per 14.95% til 332.15M. Netto aktiva decreased per 41.83% til 154.66M og EPS increased fra 5.15 til 5.99.
CHHs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
42.92%
Netto fortjenestemargin
20.11%
Driftsmargin
28.77%
Avkastning
21.93%