Stocks-CLN.ZU-Clariant AG

CLN.ZU Clariant AG

14.46 0.17 (1.19%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Clariant AGs inntekter increased per 18.89% og utgjorde 5.20B. Nettoinntekt decreased per NaN til -101.00M. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra N/A til N/A.
CLN.ZUs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
27.26%
Netto fortjenestemargin
1.89%
Driftsmargin
11.67%
Avkastning
1.87%