Stocks-CNA.L-Centrica

CNA.L Centrica

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Centricas inntekter increased per 61.02% og utgjorde 23.74B. Nettoinntekt decreased per 215.85% til -636.00M. Netto aktiva decreased per 53.45% til 1.28B og EPS decreased fra 0.10 til -0.13.
CNA.Ls investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
53.45%
Netto fortjenestemargin
-2.24%
Driftsmargin
60.55%
Avkastning
-7.80%